Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Επιχειρηματικότητα & Εξαγωγές 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Φυσικά & Νομικά πρόσωπα, για:

• Επιχειρηματικά Σχέδια

• Marketing / Branding

• Αγροτική Επιχειρηματικότητα

• Εξαγωγές

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Παροχή ολοκληρωμένου «μπουκέτου» Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σχεδιασμένων αποκλειστικά για τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου Φυσικού ή Νομικού προσώπου, Αγρότη, Παραγωγού, Επιχειρηματία του Αγροδιατροφικού τομέα, Ομάδας Παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής υποστήριξης

Υποβοήθηση στην δημιουργία της επιχείρησης (ατομικής ή εταιρικής μορφής, ομάδας παραγωγών, κτλ.) που θα διαχειριστεί τη νέα εμπορική δραστηριότητα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας μας LOLplus (Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Οικονομολόγους-Συμβούλους, Νομικούς, κτλ.)

Διοικητική Οργάνωση της επιχείρησης

• Αξιολόγηση δομής & λειτουργικότητας (για υφιστάμενες επιχειρήσεις)

• Εντοπισμός δυσλειτουργιών (για υφιστάμενες επιχειρήσεις)

• Δημιουργία Οργανογράμματος

• Σχεδιασμός Διαδικασιών

• Περιγραφές Καθηκόντων

• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Σύνταξη & παρακολούθηση υλοποίησης ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για την επιχείρηση

• Ανάλυση της αγοράς (ανταγωνισμός, τάσεις, ανάλυση SWOT)

• Περιγραφή δραστηριότητας & στρατηγικής ανάπτυξης

• Εκτίμηση απαιτούμενων κεφαλαίων

• Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης

• Προβλέψεις αποτελεσμάτων και ροών

• Προτάσεις υλοποίησης του σχεδίου

Σύνταξη & παρακολούθηση υλοποίησης Σχεδίου Προβολής και Προώθησης (Marketing Plan) της επιχείρησης και των αγροτικών προϊόντων της

• Σκοπός & Αποστολή

• Ανάλυση παρούσας κατάστασης

• Στρατηγική Marketing και Στόχοι

• Οργάνωση Πωλήσεων

• Τακτικές του Marketing

• Προϋπολογισμοί-Ανάλυση Απόδοσης-Εφαρμογή

• Ανάπτυξη & υποστήριξη στη δημιουργία Εταιρικής Εικόνας,
Επικοινωνιακής Πολιτικής και Δημοσιότητας

Δημιουργία Επωνυμίας (Branding) για τα Αγροτικά προϊόντα και την επιχείρηση γενικότερα (εταιρική ταυτότητα, λογότυπο, ετικέτα, συσκευασία)

• Μελέτη Σήματος και Λογοτύπου

• Μελέτη Εταιρικής Ταυτότητας

• Μελέτη Προϊοντικής Ταυτότητας

• Δομή της Προϊοντικής Γκάμας

• Επιλογή Περιέκτη

• Σχεδιασμός Συσκευασίας

Πρόταση επιλογής βέλτιστης Νέας Καλλιέργειας αγροτεμαχίου (Σε συνεργασία με έμπειρο Γεωπόνο 25ετούς εμπειρίας)

• Επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας (ή συνδυασμού καλλιεργειών)

• Κόστος εγκατάστασης-σποράς-φύτευσης

• Χρονοδιάγραμμα καλλιέργειας

• Καλλιεργητικές τεχνικές

• Απόδοση καλλιέργειας ανά στρέμμα

• Κόστος και μέθοδος συντήρησης μέχρι την συγκομιδή

• Απαιτούμενο εργατικό δυναμικό

• Καθορισμός υπεύθυνου Γεωπόνου για την υλοποίηση του καλλιεργητικού σχεδίου

• Κόστος παρακολούθησης και υποστήριξης της καλλιέργειας

• Δημιουργία φακέλου με στοιχεία που αφορούν την ζήτηση & την διάθεση του αγροτικού προϊόντος της καλλιέργειας στις αγορές του εσωτερικού & του εξωτερικού, στοιχεία Marketing & Branding, τυποποίηση, κτλ.

 

Υπηρεσίες Εκτίμησης-Αξιολόγησης Εξαγωγικής Ετοιμότητας & Διεθνών Πωλήσεων

Προετοιμασία της επιχείρησης πριν την εξαγωγή & την κατάρτιση του κατάλληλου Εξαγωγικού Σχεδίου

Έρευνα χώρας-αγοράς στόχου

Παροχή Δευτερογενών στοιχείων έρευνας αγοράς από:

• Επιμελητήρια & Εξαγωγικούς Συνδέσμους/Φορείς

• Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμούς

• Συνδρομητικές & λοιπές ιστοσελίδες εξαγωγικού περιεχομένου

Δημιουργία Εταιρικού & Προϊοντικού Προφίλ της επιχείρησης στην Αγγλική γλώσσα & στη γλώσσα της χώρας-αγοράς στόχου

Σύνταξη & παρακολούθηση υλοποίησης Εξαγωγικού Σχεδίου (Export Plan) της επιχείρησης και των αγροτικών προϊόντων της

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Επιχειρηματικότητα-Εξαγωγές
FOTOΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος, με σπουδές BEng/MEng, MSc Project Management, MBA Βusiness Management, είναι εξειδικευμένος Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικότητας.

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην Ίδρυση, Λειτουργία & Διοίκηση επιχειρήσεων, αφού διατέλεσε Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε εταιρείες και οργανισμούς.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης & εισηγητής των επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνει & υλοποιεί η εταιρεία «Ευεπιχειρείν», με θέματα την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, τις Εξαγωγές, την δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου, το Marketing & το Branding της Αγροτικής Επιχείρησης.

 

>>*****<<<

Ενδεικτικό ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ :

 

Elitree Ltd. – Αθήνα/Ολυμπία

http://www.elitreeoil.com/index.php/en/

Η εταιρεία Elitree Ltd. παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται μία σειρά εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων με βάση το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους & διαθέτοντάς τα σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

• Η εταιρεία έχει βραβευτεί για τα προϊόντα της σε μία σειρά διαγωνισμών γευσιγνωσίας & συσκευασίας προϊόντων αγροδιατροφής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•  Οργάνωση της επιχείρησης στην καθημερινή της λειτουργία

•  Δημιουργία Επιχειρηματικού & Εξαγωγικού Πλάνου

•  Δημιουργία προϊοντικών προφίλ (product profile) στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα (με γραφιστική επιμέλεια)

•  Υποβοήθηση & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμετοχή της επιχείρησης σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Γευσιγνωσίας

ELITREE 1-FOTO

 

ELITREE 2-FOTO

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος – Αθήνα

http://www.imegsevee.gr/

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στους  τομείς:

•  Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

•  Επιχειρηματική Στρατηγική, Κατάρτιση-Αξιολόγηση-Εφαρμογή Επιχειρηματικών Σχεδίων

•  Διαχείριση Επιχειρησιακών Αλλαγών, Στρατηγική Πωλήσεων & Marketing

ΙΜΕ ΦΩΤΟ

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Λεωνίδιο Αρκαδίας

http://www.parnonas.gr/

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•  Επιχειρηματικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΦΩΤΟ

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» – Λάρισα

http://www.anthropomania.gr/

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (E.K.E.)

ΑΝΡΘΩΠΟΜΑΝΙΑ ΦΩΤΟ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18 ή στο κινητό 693 652 6000 ή μέσω email στο info@lolplus.gr ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας