Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Επιχειρηματικότητα & Εξαγωγές 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Φυσικά & Νομικά πρόσωπα, για:

• Επιχειρηματικά Σχέδια

• Marketing / Branding

• Αγροτική Επιχειρηματικότητα

• Εξαγωγές

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Παροχή ολοκληρωμένου «μπουκέτου» Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σχεδιασμένων αποκλειστικά για τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου Φυσικού ή Νομικού προσώπου, Αγρότη, Παραγωγού, Επιχειρηματία του Αγροδιατροφικού τομέα, Ομάδας Παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής υποστήριξης

Υποβοήθηση στην δημιουργία της επιχείρησης (ατομικής ή εταιρικής μορφής, ομάδας παραγωγών, κτλ.) που θα διαχειριστεί τη νέα εμπορική δραστηριότητα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας μας LOLplus (Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Οικονομολόγους-Συμβούλους, Νομικούς, κτλ.)

Διοικητική Οργάνωση της επιχείρησης

• Αξιολόγηση δομής & λειτουργικότητας (για υφιστάμενες επιχειρήσεις)

• Εντοπισμός δυσλειτουργιών (για υφιστάμενες επιχειρήσεις)

• Δημιουργία Οργανογράμματος

• Σχεδιασμός Διαδικασιών

• Περιγραφές Καθηκόντων

• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Σύνταξη & παρακολούθηση υλοποίησης ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για την επιχείρηση

• Ανάλυση της αγοράς (ανταγωνισμός, τάσεις, ανάλυση SWOT)

• Περιγραφή δραστηριότητας & στρατηγικής ανάπτυξης

• Εκτίμηση απαιτούμενων κεφαλαίων

• Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης

• Προβλέψεις αποτελεσμάτων και ροών

• Προτάσεις υλοποίησης του σχεδίου

Σύνταξη & παρακολούθηση υλοποίησης Σχεδίου Προβολής και Προώθησης (Marketing Plan) της επιχείρησης και των αγροτικών προϊόντων της

• Σκοπός & Αποστολή

• Ανάλυση παρούσας κατάστασης

• Στρατηγική Marketing και Στόχοι

• Οργάνωση Πωλήσεων

• Τακτικές του Marketing

• Προϋπολογισμοί-Ανάλυση Απόδοσης-Εφαρμογή

• Ανάπτυξη & υποστήριξη στη δημιουργία Εταιρικής Εικόνας,
Επικοινωνιακής Πολιτικής και Δημοσιότητας

Δημιουργία Επωνυμίας (Branding) για τα Αγροτικά προϊόντα και την επιχείρηση γενικότερα (εταιρική ταυτότητα, λογότυπο, ετικέτα, συσκευασία)

• Μελέτη Σήματος και Λογοτύπου

• Μελέτη Εταιρικής Ταυτότητας

• Μελέτη Προϊοντικής Ταυτότητας

• Δομή της Προϊοντικής Γκάμας

• Επιλογή Περιέκτη

• Σχεδιασμός Συσκευασίας

Πρόταση επιλογής βέλτιστης Νέας Καλλιέργειας αγροτεμαχίου (Σε συνεργασία με έμπειρο Γεωπόνο 25ετούς εμπειρίας)

• Επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας (ή συνδυασμού καλλιεργειών)

• Κόστος εγκατάστασης-σποράς-φύτευσης

• Χρονοδιάγραμμα καλλιέργειας

• Καλλιεργητικές τεχνικές

• Απόδοση καλλιέργειας ανά στρέμμα

• Κόστος και μέθοδος συντήρησης μέχρι την συγκομιδή

• Απαιτούμενο εργατικό δυναμικό

• Καθορισμός υπεύθυνου Γεωπόνου για την υλοποίηση του καλλιεργητικού σχεδίου

• Κόστος παρακολούθησης και υποστήριξης της καλλιέργειας

• Δημιουργία φακέλου με στοιχεία που αφορούν την ζήτηση & την διάθεση του αγροτικού προϊόντος της καλλιέργειας στις αγορές του εσωτερικού & του εξωτερικού, στοιχεία Marketing & Branding, τυποποίηση, κτλ.

 

Υπηρεσίες Εκτίμησης-Αξιολόγησης Εξαγωγικής Ετοιμότητας & Διεθνών Πωλήσεων

Προετοιμασία της επιχείρησης πριν την εξαγωγή & την κατάρτιση του κατάλληλου Εξαγωγικού Σχεδίου

Έρευνα χώρας-αγοράς στόχου

Παροχή Δευτερογενών στοιχείων έρευνας αγοράς από:

• Επιμελητήρια & Εξαγωγικούς Συνδέσμους/Φορείς

• Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμούς

• Συνδρομητικές & λοιπές ιστοσελίδες εξαγωγικού περιεχομένου

Δημιουργία Εταιρικού & Προϊοντικού Προφίλ της επιχείρησης στην Αγγλική γλώσσα & στη γλώσσα της χώρας-αγοράς στόχου

Σύνταξη & παρακολούθηση υλοποίησης Εξαγωγικού Σχεδίου (Export Plan) της επιχείρησης και των αγροτικών προϊόντων της

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Επιχειρηματικότητα-Εξαγωγές
FOTOΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος, με σπουδές BEng/MEng, MSc Project Management, MBA Βusiness Management, είναι εξειδικευμένος Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικότητας.

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην Ίδρυση, Λειτουργία & Διοίκηση επιχειρήσεων, αφού διατέλεσε Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε εταιρείες και οργανισμούς.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης & εισηγητής των επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνει & υλοποιεί η εταιρεία “Ευεπιχειρείν”, με θέματα την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, τις Εξαγωγές, την δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου, το Marketing & το Branding της Αγροτικής Επιχείρησης.

 

>>*****<<<

Ενδεικτικό ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ :

 

Elitree Ltd. – Αθήνα/Ολυμπία

http://www.elitreeoil.com/index.php/en/

Η εταιρεία Elitree Ltd. παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται μία σειρά εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων με βάση το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους & διαθέτοντάς τα σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

• Η εταιρεία έχει βραβευτεί για τα προϊόντα της σε μία σειρά διαγωνισμών γευσιγνωσίας & συσκευασίας προϊόντων αγροδιατροφής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•  Οργάνωση της επιχείρησης στην καθημερινή της λειτουργία

•  Δημιουργία Επιχειρηματικού & Εξαγωγικού Πλάνου

•  Δημιουργία προϊοντικών προφίλ (product profile) στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα (με γραφιστική επιμέλεια)

•  Υποβοήθηση & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμετοχή της επιχείρησης σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Γευσιγνωσίας

ELITREE 1-FOTO

 

ELITREE 2-FOTO

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος – Αθήνα

http://www.imegsevee.gr/

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στους  τομείς:

•  Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

•  Επιχειρηματική Στρατηγική, Κατάρτιση-Αξιολόγηση-Εφαρμογή Επιχειρηματικών Σχεδίων

•  Διαχείριση Επιχειρησιακών Αλλαγών, Στρατηγική Πωλήσεων & Marketing

ΙΜΕ ΦΩΤΟ

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Λεωνίδιο Αρκαδίας

http://www.parnonas.gr/

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•  Επιχειρηματικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΦΩΤΟ

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ” – Λάρισα

http://www.anthropomania.gr/

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (E.K.E.)

ΑΝΡΘΩΠΟΜΑΝΙΑ ΦΩΤΟ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18 ή στο κινητό 693 652 6000 ή μέσω email στο info@lolplus.gr ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

(προαιρετικό) Επιθυμώ εγγραφή στο newsletter του lolplus.gr