Οδηγίες Υπουργείου προς Ξενοδόχους για το πόσιμο νερό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας (με Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474 της 09/01/2019) παρέχονται οδηγίες για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων.

Σκοπός της σχετικής εγκυκλίου είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι μία ανά εξάμηνο (2 φορές ετησίως) και η ευθύνη για τη δειγματοληψία και την ανάλυση θα είναι των «υπευθύνων των κτιρίων». Οι «υπεύθυνοι των κτιρίων» είναι οι κατά το νόμο υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης ή / και του κτιρίου.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ…