ΠΟΛ 1170 τροποποίηση ΠΟΛ 1187 σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής

Με την νεότερη πολυγραφημένη απόφαση της ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1170/23-08-2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3720Β/30-8-2018, δείτε αναλυτικά τι τροποποιείται στην ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σχετικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής. ΠΟΛ. 1170: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τη … Continued

Περισσοτερα

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ2016: Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ2016 με ημερομηνία 12 Απριλίου 2016, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και με θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης» Σε αυτήν αναφέρονται τα ακόλουθα: Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 8 του … Continued

Περισσοτερα