ΑΑΔΕ – Νέα ΠΟΛ σχετικά με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια

Η νέα πολυγραφημένη 1162 της 03.08.2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3579Β/22.08.2018 καταργεί την ΠΟΛ. 1013/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και παρέχει οδηγίες σχετικά με την υποβολή των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων όπως ισχύουν από τη δημοσίευση της. Αριθμ. ΠΟΛ 1162/03.08.2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Άρθρο … Continued

Περισσοτερα