Οδηγίες ΑΑΔΕ για τη ΜΕΙΩΣΗ προκαταβολής φόρου εισοδήματος 2018

Με το νέο Νόμο 4646/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 71 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 201) με το άρθρο 26 του νέου Νόμου 4646/2019, σχετικά με τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε 95% από 100% με ισχύ για το φορολογικό έτος 2018. Η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο της Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 13/12/2019 αναφέρει σχετικές οδηγίες … Continued

Περισσοτερα