Ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό… Λύση στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ή παγίδα;

Ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό = Λύση στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ή παγίδα;… της Χρύσας Σωτηράκη 

Σε ένα ασταθές φορολογικό περιβάλλον με συνεχή αύξηση της φορολογικής κλίμακας, ασφαλιστικές εισφορές να παίρνουν τη μορφή συμπληρωματικού επιβαρυντικού παράγοντα στον οικονομικό προϋπολογισμό (σύμφωνα και με τις τελευταίες αλλαγές του 4387/2016 που θα ισχύσει από 1/1/2017) και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να θεωρείται πλέον απαγορευτική… ο Έλληνας επιχειρηματίας αναζητά μια «σανίδα» σωτηρίας στο επιχειρηματικό του αδιέξοδο.

Ελλάδα και κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (με ισχύ για εισοδήματα από 01/01/2016/ τροποποίηση του Ν.4172/2013 άρθ.15 περί Κ.Φ.Ε.)

Κλιµάκιο εισοδήµατος  €

Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου € Σύνολο
Εισοδήματος

Φόρου

0 – 20.000

22% 4.400 20.000 4.400
20.000 – 30.000

29%

2.900 30.000 7.300
30.000 – 40.000

37%

3.700 40.000

11.000

40.001

45%

Αφορά α) Μισθωτούς, β) Συνταξιούχους, γ) Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, δ) Αγρότες (καταργείται πλέον η φορολόγηση με 13% για ατομική αγροτική επιχείρηση και φορολογείται  αυτοτελώς με την άνω κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.)

Αλλαγή Έκπτωσης φόρου (τροποποίηση άρθ. 16) και ισχύ για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016.

Αφορά πλέον α) Μισθωτούς, β) Συνταξιούχους, γ) Αγρότες, ενώ δεν ισχύει για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ελλάδα και κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων – οντοτήτων (με ισχύ για εισοδήματα από 01/01/2016)

Νέος ενιαίος συντελεστής φόρου 29% για τα κέρδη υπόχρεων των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.).  Ισχύς και για όσους  τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή αφορά τα νομικά πρόσωπα:

α) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

β) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,

γ) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

δ) κοινοπραξίες,

ε) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Καταργείται προηγούμενο φορολογικό καθεστώς με 2 συντελεστές (26% και 33% για κέρδη άνω των 50.000) 

Η hot διαφήμιση των καιρών μας:  Ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό!!!

(Π.χ. ίδρυση σε Βουλγαρία με συντελεστή φορολογίας 10% για φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε Κύπρο με εταιρικό φορολογικό συντελεστή 12,5% κ.λ.π.)

Πολλές εταιρίες προσκαλούν τους Έλληνες επιχειρηματίες  να μεταφερθούν ή να ιδρύσουν εταιρίες στο εξωτερικό, σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δελεάζοντας τους με:

 • Γρήγορη σύσταση χαμηλού κόστους και αποφυγή της Ελληνικής γραφειοκρατίας
 • Ελάχιστα απαιτούμενο κεφάλαιο και εξαιρετικά περιορισμένες διατυπώσεις
 • Φορολόγηση εταιρικών κερδών με χαμηλούς συντελεστές φορολογίας
 • Αποφυγή εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί και απασχολούν προσωπικό στο εξωτερικό
 • Αποφυγή σημαντικών φορολογικών επιβαρύνσεων καθώς κ.α.

Και πράγματι πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις ήδη έχουν επιλέξει την μεταφορά τους ή την ίδρυση αλλοδαπής επιχείρησης στο εξωτερικό.

Έχουν πράξει ορθά; Έχουν προβεί στις ορθές φορολογικές ενέργειες ώστε να αποφύγουν μελλοντική φορολόγηση των κερδών της αλλοδαπής τους στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς το δικαίωμα συμψηφισμού του φόρου που είχαν ήδη καταβάλλει στην αλλοδαπή;

Ερωτήματα πολλά… που δυστυχώς πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες δεν γνώριζαν ή δεν είχαν τη σωστή ενημέρωση και θα βρεθούν προ εκπλήξεων στο μέλλον από τους ελέγχους της ελληνικής κυβέρνησης σε εταιρίες του εξωτερικού…

 

Ίδρυση εταιρίας σε άλλα κράτη με προνομιακό καθεστώς = Λύση στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ή παγίδα;

… η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά = Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) κύριοι!

 1. Λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά ότι πλέον τα περισσότερα κράτη ακολουθούν το καθεστώς ανταλλαγής πληροφοριών. Ανά πάσα στιγμή ένας φορολογικός έλεγχος έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των εταίρων που βρίσκονται πίσω από μια εταιρία που εδρεύει σε κράτος με προνομιακό καθεστώς.
 2. Λαμβάνουμε υπόψη μας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ίδρυσης μιας εταιρίας στο εξωτερικό.
 3. Διασφαλίζουμε τους εταίρους της αλλοδαπής, στην περίπτωση που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με τους ορθούς χειρισμούς.
 4. Εξασφαλίζουμε τις αποδείξεις μέσω των ορθών κινήσεων για την αναγνωρισιμότητα των δαπανών που προέρχονται από αλλοδαπές επιχειρήσεις.
 5. Ακολουθούμε τις ορθές φορολογικές κινήσεις για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από αλλοδαπές εταιρίες προς ελληνικές ή το αντίστροφο.
 6. Επιλέγουμε ίδρυση υποκαταστήματος στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ανάλογα με τις ανάγκες της δραστηριότητας μας και προκειμένου να αποφύγουμε φορολογικά λάθη που θα μας στοιχίσουν οικονομικά στο μέλλον κ.α.

Σχεδιάζουμε φορολογικά και προσεκτικά την κάθε κίνηση, προβλέπουμε, πράττουμε…

… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά! Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) κύριοι!

Not all opportunities are to be taken. Some are traps

Υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάζουμε και ευκαιρίες που δεν πρέπει… γιατί είναι παγίδα! Και ναι η μειωμένη φορολόγηση είναι μια πρόκληση και παράλληλα μια παγίδα, αλλά μερικές φορές η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση δεν είναι η βιασύνη… αλλά η επιχειρηματική στρατηγική και πρόβλεψη!

22.11.2016 / της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr


Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Σύγχρονο Management – Οργάνωση – Marketing – Branding – Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός αγαπητοί μου.

Επιλέγουμε ορθά επιχειρηματικά βήματα, Οργανωνόμαστε, Δρούμε υπεύθυνα και επιχειρηματικά και οδηγούμε την επιχείρηση μας σε στάδια βελτίωσης και ανάπτυξης ακόμη και σε δύσκολους καιρούς.

Επιλέξτε η επιχείρησή σας να «δουλεύει» για ΕΣΑΣ και όχι εσείς για αυτή!

Σκεφτείτε σοβαρά το Επόμενό σας Βήμα και μη χάνετε χρόνο. 

Η ομάδα της LOLplus κοντά σας σε κάθε σας βήμα…

LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις

 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Σύγχρονο ManagementMarketingBranding &
 • Πλήρη Λογιστική παρακολούθηση και Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr