Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

✔  ΤΑΧCOACH.GR  ( Τρέχουσα επιλεκτική Ειδησεογραφία & Αρθρογραφία για την καθημερινή σας Ενημέρωση και Επαγγελματική-Προσωπική Βελτίωση)

 

✔ ΙΚΑ -Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

✔ Γ.Γ.Δ.Ε.

✔  ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

✔ Ο.Α.Ε.Δ – Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

✔ ΟΑΕΕ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

✔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – INTRASTAT

✔ Γ.Ε.ΜΗ

✔ Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

✔ ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)

✔ O.E.E. – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος