ΑΠΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 18.06.2020

 ΑΠΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 18.06.2020

Η ομάδα της Lolplus.gr LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις διαμαρτυρόμενη για όλα τα παρακάτω συμμετέχει στην αποχή λογιστών – φοροτεχνικών στις 18/06/2020 μη εκτελώντας ΚΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ.

Από την έναρξη της πανδημίας ο λογιστικός κλάδος βομβαρδίζεται με πληθώρα εγκυκλίων και ΠΝΠ για ενημέρωση και ερμηνεία με στόχο την υποβολή των υποχρεώσεων που προέκυψαν από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης σε ασφυχτικά πιεστικές ημερομηνίες υποβολής (ακόμη και σε ημέρες αργιών και Σαββατοκύριακα) .

Επίσης όλες οι άνω ενέργειες σε συνδιασμό με την υποβολή των τρεχουσών υποχρεώσεων (π.χ. υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΑΠΔ, ΦΜΥ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΕΦΑ κλπ) για τις οποίες υποχρεώσεις δεν δοθηκε ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Η κυβέρνηση απαίτεισαι από τους λογιστές – φοροτεχνικούς να διεκπεραιώσουν όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παράλληλα με όλες τις νέες υποχρεώσεις δηλώσεων που πρόσθεσε αψηφώντας για την υγεία μας και τον κίνδυνο που διατρέχαμε για τη συλλογή των παραστατικών προκειμένου να προβούμε εμπρόθεσμα στις υποβολές.

Παράλληλα μας πρόσθεσε νέες πλατφόρμες για υποβολή (οι οποίες δεν ήταν «έτοιμες» για υποβολή από την ημερομηνία που γινόταν η έναρξη υποβολής των εκάστοτε δηλώσεων) και μας αναγκάζει να εργαζόμαστε το τελευταίο διάστημα σε ένα σύστημα taxis το οποίο υπολειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάθε ημέρα με χάσιμο επιπλέον εργατοωρών.

Σαφώς κατανοούμε ότι τα Υπουργεία προσπαθούν να εντάξουν μέτρα προς στήριξη των επιχειρήσεων λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνει η οικονομία μας, αλλά θα πρέπει και τα στελέχη των Υπουργείων αυτών να κατανοήσουν ότι οι λογιστές-φοροτεχνικοί (που τους στηρίζουν στην προσπάθεια τους αυτή με το δικό τους έργο) είναι άνθρωποι με ανάγκη ξεκούρασης και οικογένειες και να κινηθούν σε χρονοδιαγράμματα εφικτά και ανθρώπινα για την υλοποίηση όλων των δηλώσεων και υποχρεώσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Αναφέρουμε μερικές από τις υποχρεώσεις που λήγουν έως τέλος του μήνα:
• Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ημερομηνία έναρξης 15/06/2020 (δημοσίευση απόφασης 14/06/2020)
• Διορθώσεις στις αιτήσεις αποζημιώσεων Ειδικού σκοπού έως 17/06/2020 με παράταση έως 19/06/2020
• Δηλώσεις Covid για μείωση ενοικίου (από ιδιοκτήτες) έως 22/06/2020
• Δηλώσεις αποδοχής (δηλώσεων covid) από ενοικιαστές έως 26/06/2020
• Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστρεπτέας Προκαταβολής έως 22/06/2020
• Αιτήσεις αποζημιώσεων ειδικού σκοπού επιχειρήσεων για Μάιο έως 25/06/2020
• Υποβολή ΜΥΦ έως 30/06/2020
• Υποβολή δηλώσεων εισοδήματος φυσικών – νομικών προσώπων έως 30/06/2020
• Συλλογή δικαιολογητικών για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. ΤΕΠΙΧ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ κλπ)
• Όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (π.χ. ΦΠΑ, VIES, ΦΜΥ, ΑΠΔ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ, κλπ)

Σε όλο αυτό το διάστημα οι λογιστές- φοροτεχνικοί στηρίζουμε με κάθε τρόπο την δύσκολη εξέλιξη και απαιτούμε τουλάχιστον τα αυτονόητα!

Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας – Εφικτά χρονοδιαγράμματα υποβολών χωρίς προβληματικές και μη ορθή λειτουργία πλατφορμών – Έγκαιρες παρατάσεις σε τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η ομάδα της LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις διαμαρτυρόμενη για όλα τα ανωτέρω συμμετέχει στην αποχή λογιστών – φοροτεχνικών στις 18/06/2020 μη εκτελώντας ΚΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.