Διαθέσιμη στο TAXISnet η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης απόδοσης Φόρου Διαμονής

Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

Διαθέσιμη στο TAXISnet, η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου Διαμονής από 22.06.2018

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής. Δείτε εδώ…

• Συχνές ερωτήσεις – απαντήσειςεδώ.

• Προθεσμίες

Ο φόρος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», ως ακολούθως:

Ανά μήνα :  

1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 28/02                  

2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 31/03                       

3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 30/04                    

4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 31/05                   

5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 30/06                      

6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/07                    

7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 31/08                   

8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 30/09                   

9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 31/10                 

10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 30/11                 

11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/12                 

12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 31/01 του επόμενου έτους.• Περί Ασφαλιστικών εισφορών μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών… τι ισχύει τελικά;

• Νεότερες διευκρινίσεις-Εγκύκλιος σχετικά με το Φόρο Διαμονής