Ειδικό πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Voucher 600€ για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες – Mini Οδηγός UPDATE 22.4.2020

Training Voucher  600€ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2020 και 351/14-04-2020 Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (μέσω Ολοκληρωμένου Πληροροφοριακού Συστήματος Τηλεκατάρτισης), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και

2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης θα παρέχουν αδειοδοτημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου 1 και επιπέδου 2, που πληρούν τους όρους της παρούσας και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης.

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στη Δράση δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης»

Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει

 • υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και, κατόπιν επιλογής του,
 • πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος:

α) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης η οποία λόγω της εισόδου του στο πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€,

β) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€*, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.
*(Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενό της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.05.2020 και το οικονομικό μέχρι τις 30.07.2020.update 22/04/2020

Καταργείται το πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Voucher 600€- Οι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση (Δείτε αναλυτικά εδώ)

Με Δελτίο Τύπου της 22/04/2020 του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση καταργείται το πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Voucher 600€ και οι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση των 600€.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.20:

• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ του Παραρτήματος Χ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών (Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ παρακάτω ή εδώ)

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το ΥΠΟΙΚ (παράρτημα Χ).

Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της παρούσας).

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων

5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).


ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.*

351/ 14-04-2020
Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020
Την τροποποίηση των κάτωθι σημείων ως εξής:
➢ Σημείο 4.2 «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59*.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως: Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Παράρτημα ΙΙ), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

Α) Να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου (σύμφωνα με το παράρτημα VII /–σελίδα 52-53 Πρόσκλησης):

1. το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.
2. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
3. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.
5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ 10.2.1 της παρούσας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο ωφελούμενος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μία από τις δύο διαδικασίες. Σε περίπτωση ήδη υποβεβλημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με την υπό στοιχείο Α είτε με την υπό στοιχείο Β διαδικασία, το σύστημα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) δεν θα δέχεται υποβολή δεύτερης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.*

351/ 14-04-2020
Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020
Την τροποποίηση των κάτωθι σημείων ως εξής:

➢ Σημείο 4.2 «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00*.


*Η εν λόγω προθεσμία δύναται να τροποποιείται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Αντικείμενα τηλεκατάρτισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων προσδιορίζεται στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
  – Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα

  – Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  – Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων o Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
  – Αυθεντικοποίηση & κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής o Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων o Διαδικτυακή συνεργασία.
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
  – Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια

  – Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί ορισμοί του ν. 4412/2016
  – Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες του ν. 4412/2016
  – Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
  – Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
  – Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  – Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  – Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
  – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
  – Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ

  – Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
  – Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
  – Η έννοια του Search Engine Optimization
  – Ηλεκτρονικές συναλλαγές
  – Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  – Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
  – Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων

  – Επεξεργασία κειμένου
  – Υπολογιστικά Φύλλα
  – Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  – Παρουσιάσεις
  – Βάσεις Δεδομένων
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
  – Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
  – Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
  – Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
  – Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
  – Η έννοια της τηλεργασίας
  – Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
  – Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής

  – Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
  – Δημιουργία “πράσινου προφίλ”
  – Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
  – Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
  – Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
  – Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
  – Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
  – Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
  – Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
  – Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
  – Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
  – Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
  – Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

  – Υπηρεσίες Διαδικτύου
  – Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  – Διαδικτυακή Συνεργασία
  – Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
  – Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
  – Πρακτικές DEVOPS
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
  – Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι

  – Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
  – Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
  – Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
  – Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
  – Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
  – Υπηρεσίες Διαδικτύου
  – Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  – Διαδικτυακή Συνεργασία
  – Πληροφορικός Γραμματισμός
  – ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
  – Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.

  – Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
  – Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
  – Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.
  – Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
  – Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
  – Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων

  – SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
  – Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
  – Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
  – Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
  – Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
  – Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
  – Mobile εφαρμογές

Τρόπος καταβολής της επιταγής κατάρτισης
– Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο την 20η/4/2020, και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 200€ για κάθε ωφελούμενο.

– Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 400€ για κάθε ωφελούμενο.
– Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, η επιταγή κατάρτισης μειώνεται αναλογικά ανά μη υλοποιηθείσα ώρα κατάρτισης.
– Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλεται στον πάροχο το ποσό έως των 50€ που αντιστοιχεί στο κόστος πιστοποίησης.

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό ανά ειδικότητα τηλεκατάρτισης θα παρέχεται δωρεάν στους ωφελούμενους σε ηλεκτρονική μορφή και θα είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή διεύθυνση του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης.351/ 14-04-2020
Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020
Την τροποποίηση των κάτωθι σημείων ως εξής:
➢ Σημείο 3.2.5 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης – Προϋπολογισμός – Αριθμός Ωφελουμένων»
Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται στις 20.6.2020.
➢ Σημείο 4.2 «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.
➢ Σημείο 8.1.1 «Εκπαιδευτικοί όροι-Διάρκεια –Λειτουργία Προγράμματος Κατάρτισης»
Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η/5/2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.
➢ Σημείο 9.2 «Υλοποίηση της πιστοποίησης»
Γ. Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 20η/6/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.
➢ Σημείο 10.2.1 «Διαδικασία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης»
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 25/4/2020.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις

 • Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
 • Οι αιτήσεις των ωφελουμένων ξεκινούν στις 9/4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 1. Ερωτ.: Πάροχος κατάρτισης διαθέτει παραρτήματα, πόσες αιτήσεις πρέπει να κάνει;

Απαντ: Υποβάλεται μία αίτηση ανά ΑΦΜ επιχείρησης και συμπληρώνεται ο αριθμός αδειοδότητησης. Η εφαρμογή ελέγχει ΑΦΜ με τον αριθμό αδειοδότησης του φορέα από το ΥΠΕΠΘ (ΕΟΠΕΠ – ΓΓΔΒΜ)

 1. Ερωτ.: Έχει δικαίωμα αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, χωρίς πρόσβαση πλέον για ΑΜΕΑ (με συμμετοχή και εμπειρία σε προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις τύπου «Επιταγή κατάρτισης για ανέργους») να αιτηθεί την ένταξή του στους παρόχους κατάρτισης του παραπάνω προγράμματος;

Απαντ.: Εφόσον το Κέντρο διαθέτει αδειοδότηση εν ισχύ μπορεί να υποβάλλει αίτηση

 1. Ερωτ.: Έχει υποβληθεί αίτηση παρόχου τηλεκατάρτισης αλλά δεν έχει επιστραφεί κάποιος αριθμός πρωτοκόλλου ή κάποιος άλλος κωδικός.

Απαντ: Μετά την υποβολή της αίτησης παράγεται βεβαίωση επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει τις υποβληθείσες ή προσωρινές αιτήσεις μέσω της εφαρμογής.

 1. Ερωτ.: Πάροχος τηλεκατάρτισης έχει τεθεί σε αναστολή μπορεί να συμμετάσχει στην Πρόσκληση;

Απαντ: Ναι, μπορεί να συμμετάσχει. Ανατρέξτε στην υπ.αριθμ. 14011/245/2.4.2020 Εγκύκλιο Τηλεκατάρτισης της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ.

 1. Ερωτ.: Μπορεί να γίνονται αποδεκτές σαρωμένες από τους ωφελούμενους εξουσιοδοτήσεις (χωρίς γνήσιο υπογραφής) καθώς η διακίνηση εγγράφων στην παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι ενδιαφερόμενοι για την ασφάλεια τους προτιμούν την ηλεκτρονική αποστολή. Επιπρόσθετα, η τυπική διαδικασία εξασφάλισης του γνήσιου της υπογραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι εφικτή.

Απαντ.: Εφόσον ο ωφελούμενος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, εγκεκριμένη από το gov.gr, υπογράφει την εξουσιοδότηση και την αποστέλλει στον πάροχο. Εάν δεν διαθέτει, ο ωφελούμενος υπογράφει την αίτηση και την αποστέλλει στον πάροχο σε μορφή pdf ή σε οποιοδήποτε αρχείο εικόνας.

 1. Ερωτ.: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, αφορούν επαγγελματίες ανεξάρτητα μορφωτικού επιπέδου ή πρέπει να είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Επίσης ο ΚΑΔ αφορά μόνο στην κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή και σε δευτερεύουσα;

Απαντ.: Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ  της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης 02/2020:

 1. Ερωτ: Ο εταίροι εταιρειών που διαθέτουν κύριο επιλέξιμο ΚΑΔ π.χ Ο.Ε, ΙΚΕ κτλ, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα;

Απάντ: Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων οι ενεργοί ΚΑΔ εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παρατήματος ΧΙ της Πρόσκλησης. Οι εταίροι εταιριών, εφόσον οι ίδιοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διαθέτουν, ιδίω ονόματι, ενεργούς ΚΑΔ οι οποίοι εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

 1. Ερωτ: Επιχείρηση που διαθέτει κύριο ΚΑΔ 70.22.14.00 είναι στους εντασσόμενους ΚΑΔ; γιατί ο επιλέξιμος ΚΑΔ της εγκυκλίου είναι 22.14.

Απάντ: Ο ΚΑΔ 70.22.14.00 ταυτίζεται με τον ΚΑΔ 70.22.14. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

 1. Ερωτ: Ο ΚΑΔ 86.90.12.01 “υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων” συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 2/2020, όμως οι αποκλειστικές νοσοκόμες δουλεύουν με ένα ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς, δεν έχουν έναρξη στην εφορία και η επίσημη απόδειξη που εκδίδουν τους την παρέχει το ΙΚΑ. Μπορούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση 2/2020;

Απάντ.: Οι αποκλειστικές νοσοκόμες μπορούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση 2/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη του ΚΑΔ 86.90.12.01 “υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων” στην εφορία.


Αν είμαι δικαιούχος των 800 ευρώ, μπορώ να κάνω αίτηση για το Voucher των 600 ευρώ;

Όχι, οι επιστήμονες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€.

Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης.

Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12   Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13   Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων
69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
69.10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
69.10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
69.10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
69.10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες
69.10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
69.10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
69.10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου
69.10.19.04 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
69.20.1 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.10.01 Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή
69.20.10.02 Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή
69.20.2 Λογιστικές υπηρεσίες
69.20.21 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης
69.20.22 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.22.01 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
69.20.22.02 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
69.20.23 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.01 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.02 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24 Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.29.01 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ
69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.31 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32.01 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
69.20.4 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
70.22.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
70.22.11.01 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης
70.22.11.02 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα
70.22.11.03 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα
70.22.11.04 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης
70.22.11.05 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα
70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
70.22.12.01 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων
70.22.12.02 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
70.22.12.03 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
70.22.12.04 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης
70.22.12.05 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας
70.22.12.06 Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς
70.22.12.07 Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης
70.22.12.08 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
70.22.12.09 Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς
70.22.12.10 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
70.22.12.11 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών
70.22.12.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων
70.22.12.13 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
70.22.12.14 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)
70.22.12.15 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
70.22.12.16 Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου
70.22.13 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
70.22.13.01 Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη
70.22.13.02 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων
70.22.13.03 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών
70.22.13.04 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών
70.22.13.05 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
70.22.14.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης
70.22.15 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
70.22.15.01 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών
  70.22.15.02 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
  70.22.15.03 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) 
70.22.15.04 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
70.22.15.05 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
70.22.15.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
  70.22.15.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.08 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
70.22.15.09 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων
70.22.15.10 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
  70.22.16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.16.01 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
70.22.17 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
70.22.2 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
70.22.20.01 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης
70.22.20.02 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών
70.22.20.03 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων
70.22.3 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
  70.22.30.01 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)
70.22.30.02 Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)
70.22.30.03 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων
70.22.4 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.11.1 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
71.11.2 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια
71.11.21 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών
71.11.22 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων
71.11.23 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης
71.11.23.01 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων
71.11.24 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.3 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού
71.11.31 Υπηρεσίες πολεοδομίας
71.11.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης
71.11.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης
71.11.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης
71.11.31.04 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών
71.11.31.05 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
71.11.32 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας
71.11.33 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου
71.11.4 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.41 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου
71.11.41.01 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)
71.11.41.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
71.11.41.03 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης
71.11.42 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
71.12.1 Υπηρεσίες μηχανικών
71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
71.12.11.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
71.12.11.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων
71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
71.12.11.05 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
71.12.12 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
71.12.12.01 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
71.12.12.02 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
71.12.12.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
71.12.13 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
71.12.13.01 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση
71.12.13.02 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
71.12.13.03 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
71.12.13.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
71.12.13.05 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
71.12.13.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης
71.12.13.07 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
71.12.14 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
71.12.14.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
71.12.14.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
71.12.14.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας
71.12.15 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)
71.12.15.01 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων
71.12.16 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα
71.12.16.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
71.12.17 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα
71.12.17.01 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών
71.12.18 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής
71.12.19 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
71.12.19.01 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών
71.12.19.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων
71.12.19.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
71.12.19.04 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
71.12.19.05 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης
71.12.19.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα
71.12.19.07 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
71.12.19.08 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.09 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.10 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά
71.12.19.11 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
71.12.19.12 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού
71.12.2 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
71.12.3 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών
71.12.31 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών
71.12.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών
71.12.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών
71.12.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών
71.12.31.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών
71.12.32 Γεωφυσικές υπηρεσίες
71.12.33 Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών
71.12.33.01 Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης
71.12.34 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης
71.12.34.01 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
71.12.35 Υπηρεσίες χαρτογράφησης
71.12.35.01 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης
71.12.35.02 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης
71.12.35.03 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης
71.12.35.04 Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης
72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.11.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
72.11.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
72.11.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
72.11.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
72.11.2 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.19.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες
72.19.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά
72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
72.19.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες
72.19.13.01 Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου
72.19.14 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία
72.19.14.01 Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων
72.19.14.02 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία
72.19.14.03 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων
72.19.15 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
72.19.15.01 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
72.19.16 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες
72.19.16.01 Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία
72.19.19 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες
72.19.19.01 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)
72.19.19.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία
72.19.19.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία
72.19.2 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.21 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία
72.19.29 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.29.01 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
72.19.29.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
72.19.29.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
72.19.29.05 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων
72.19.29.06 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
72.19.29.07 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
72.19.29.08 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών
72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
72.19.3 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
72.19.4 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
72.19.40.01 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία
72.19.40.02 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
72.19.40.03 Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία
72.19.5 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες
72.20.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις
72.20.11.01 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
72.20.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία
72.20.12.01 Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία
72.20.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη
72.20.19 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες
72.20.2 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.21 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας
72.20.29 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.29.01 Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία
72.20.29.02 Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών
72.20.29.03 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
72.20.29.04 Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών
72.20.3 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
85.10 Προσχολική εκπαίδευση
85.10.1 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.20.1 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.12 Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.31.1 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.12 Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.14 Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32.1 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.12 Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.14 Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.41.1 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.41.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.12 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
85.41.14 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42.1 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.11 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.12 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.13 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.14 Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.15 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.16  Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
85.59.1   Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.11  Υπηρεσίες σχολών γλωσσών
85.59.11.01  Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.11.02  Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
85.59.12  Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)
85.59.13  Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.13.01  Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
85.59.13.02  Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών
85.59.13.03 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης
85.59.13.04  Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης
85.59.13.05 Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού
85.59.13.06 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων
85.59.13.07 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών
85.59.19  Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.19.01  Υπηρεσίες δασκάλου
85.59.19.02  Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
85.59.19.03  Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού
85.59.19.04  Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία
85.59.19.05  Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
85.59.19.06  Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.19.07  Υπηρεσίες καθηγητή
85.59.19.08 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
85.59.19.09 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
85.59.19.10 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων
85.59.19.11 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.91.1 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
88.91.11 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία
88.91.12 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
88.91.13 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
88.91.13.01 Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
88.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
88.91.13.03 Υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.21.1 Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
86.21.10.01 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής
86.21.10.02 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας
86.21.10.03 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
86.21.10.04 Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.21.10.05 Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22.1 Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.11 Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων
86.22.19 Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.19.01 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής
86.22.19.02 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας
86.22.19.03 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
86.22.19.04 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας
86.22.19.05 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας
86.22.19.06 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας
86.22.19.07 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας
86.22.19.08 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας
86.22.19.09 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας
86.22.19.10 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)
86.22.19.11 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής
86.22.19.12 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
86.22.19.13 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)
86.22.19.14 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας
86.22.19.15 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής – γυναικολογίας
86.22.19.16 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας
86.22.19.17 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής
86.22.19.18 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας
86.22.19.19 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
86.22.19.20 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας
86.22.19.21 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
86.22.19.22 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής
86.22.19.23 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας
86.22.19.24 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
86.22.19.25 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής
86.22.19.26 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
86.22.19.27 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας – φυματιολογίας
86.22.19.28 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής
86.22.19.29 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας
86.22.19.30 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
86.22.19.31 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
86.22.19.32 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα
86.22.19.33 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων
86.22.19.34 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής
86.22.19.35 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας
86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.23.1 Οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.11 Ορθοδοντικές υπηρεσίες
86.23.19 Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.19.01 Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.23.19.02 Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό
86.23.19.03 Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών
86.23.19.04 Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών
86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
86.90.1 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
86.90.11 Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη
86.90.12 Υπηρεσίες νοσοκόμου
86.90.12.01 Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων
86.90.12.02 Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
86.90.12.03 Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων
86.90.12.04 Υπηρεσίες νοσηλευτή
86.90.13 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
86.90.13.01 Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.13.03 Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
86.90.13.04 Υπηρεσίες χειροπράκτη
86.90.14 Υπηρεσίες ασθενοφόρων
86.90.15 Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
86.90.15.01 Υπηρεσίες ακτινοφυσικού
86.90.15.02 Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86.90.15.03 Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας
86.90.15.04 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
86.90.15.05 Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού
86.90.15.06 Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
86.90.15.07 Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων
86.90.16 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
86.90.17 Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
86.90.18 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
86.90.18.01 Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου
86.90.18.02 Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας
86.90.18.03 Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
86.90.18.04 Υπηρεσίες ψυχολόγου
86.90.19 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
86.90.19.01 Υπηρεσίες βελονισμού
86.90.19.02 Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
86.90.19.04 Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
86.90.19.05 Υπηρεσίες εργοθεραπείας
86.90.19.06 Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
86.90.19.07 Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
86.90.19.08 Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
86.90.19.09 Υπηρεσίες λογοθεραπείας
86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
86.90.19.11 Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
86.90.19.12 Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ