Η νέα Απόφαση της ΑΑΔΕ, Α.1020/20 για το Έντυπο Ε3

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B’  Τεύχος 397 (10.02.2020) η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Α.1020 με Θέμα:

«Τύπος και περιεχόμενο της “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ” – Έντυπο Ε3»

Διαβάστε από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση μαζί με τα σχετικά Παραρτήματα, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line: