Προσοχή στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις και στην παγίδα των τεκμηρίων

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν τη δυνατότητα πλέον να υποβάλλουν από το 2019 (εισοδήματα 2018 – Φορολογικό έτος 2018) οι σύζυγοι ή όσοι έχουν σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Β’ Τμήμα του ΣΤΕ Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 330/2018διευκολύνοντας στην πράξη διάφορα φορολογικά και όχι μόνον θέματα που προκύπτουν πολλές φορές από την κοινή φορολογική δήλωση.

Το ανώτατο δικαστήριο με πρόεδρο, την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντία Λαζαράκη, στην υπ΄ αριθμ. 330/2018 απόφασή του επισήμανε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι αναγκαία η κοινή φορολογική δήλωση μεταξύ των συζύγων και το αιτιολόγησε σημειώνοντας ότι «δεν συντρέχει λόγος, και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων». Μέχρι σήμερα ξεχωριστή φορολογική δήλωση μπορούσαν να υποβάλλουν τα ζευγάρια που ήταν σε διάσταση, καθώς και εάν εις εκ των συζύγων βρισκόταν επισήμως σε κατάσταση πτώχευσης.

Με την υποβολή των χωριστών φορολογικών δηλώσεων θα εκδίδονται στη συνέχεια και ξεχωριστά εκκαθαριστικά καθώς και ταυτότητες οφειλής.

Ήδη οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και το προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν εάν επιθυμούν για λόγους ιδιωτικότητας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις με τους συζύγους.

Βέβαια, στην περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων καραδοκεί και η  παγίδα των τεκμηρίων.

1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή δήλωση θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία (έως 28-02-2019). Αυτόματα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώνει και τον/τη σύζυγο για την επιλογή αυτή.

Τεκμήρια 

2. Η εκκαθάριση του φόρου θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και στη δήλωση του καθενός θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα που είναι στο όνομά του. Δηλαδή, με χωριστό υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

Βέβαια σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος εκ των δύο συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων – δηλαδή περιουσιακών στοιχείων που δεν μπορούν να συντηρηθούν από το εισόδημα που θα δηλώνεται.

3. Για όσους υποβάλλουν κοινή δήλωση τα περιουσιακά στοιχεία θα υπολογίζονται στο σύνολό τους και για τους δύο φορολογουμένους, όπως γίνεται και σήμερα. Ωστόσο, θα εκδίδονται διαφορετικά εκκαθαριστικά σημειώματα. Δηλαδή μπορεί ο σύζυγος να κληθεί να καταβάλει φόρο και η σύζυγος να έχει επιστροφή φόρου. Επί της ουσίας δεν θα γίνεται συμψηφισμός μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων από το ζευγάρι.

4. Εφόσον δεν δηλωθεί η βούληση υποβολής χωριστής δήλωσης από κανέναν εκ των δύο συζύγων, θα υποβάλλεται κοινή δήλωση με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

«Χτίσιμο» αφορολόγητου

5. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων, φυσικά και ΟΛΑ υπολογίζονται ξεχωριστά. Δηλαδή κάθε σύζυγος ή μέλος συμφώνου συμβίωσης υποχρεούται να «χτίσει» μόνος του το αφορολόγητο. Η κοινή δήλωση επιτρέπει οι επιπλέον αποδείξεις (που περισσεύουν) του ενός να καλύψουν το «έλλειμμα» αποδείξεων του άλλου. Στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις η μεταφορά αποδείξεων για κάλυψη αφορολόγητου μεταξύ συζύγων ή μελών συμφώνου συμβίωσης δεν επιτρέπεται.• Ελληνικές – Αλλοδαπές εταιρίες στο παιχνίδι της Διαχείρισης Ακινήτων μέσω Ξενοδοχείων ή Βραχυχρόνιων μισθώσεων

• ΜΥΦ 2018 ο εφιάλτης υπόχρεων και λογιστών ξαναχτυπά… Λήξη υποβολής έως τέλος Μαρτίου 2019