Προσοχή στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις και στην παγίδα των τεκμηρίων

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν τη δυνατότητα πλέον να υποβάλλουν από το 2019 (εισοδήματα 2018 – Φορολογικό έτος 2018) οι σύζυγοι ή όσοι έχουν σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Β’ Τμήμα του ΣΤΕ Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 330/2018διευκολύνοντας στην πράξη διάφορα φορολογικά και όχι μόνον θέματα που προκύπτουν πολλές φορές από την κοινή φορολογική δήλωση.

Το ανώτατο δικαστήριο με πρόεδρο, την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντία Λαζαράκη, στην υπ΄ αριθμ. 330/2018 απόφασή του επισήμανε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι αναγκαία η κοινή φορολογική δήλωση μεταξύ των συζύγων και το αιτιολόγησε σημειώνοντας ότι «δεν συντρέχει λόγος, και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων». Μέχρι σήμερα ξεχωριστή φορολογική δήλωση μπορούσαν να υποβάλλουν τα ζευγάρια που ήταν σε διάσταση, καθώς και εάν εις εκ των συζύγων βρισκόταν επισήμως σε κατάσταση πτώχευσης.

Με την υποβολή των χωριστών φορολογικών δηλώσεων θα εκδίδονται στη συνέχεια και ξεχωριστά εκκαθαριστικά καθώς και ταυτότητες οφειλής.

Χρόνος υποβολής έως 28/02/2019.

Η υποβολή γνωστοποίησης γίνεται μέσω μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr,στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses,  σύμφωνα με νεότερο Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ της 16/01/2019 (οδηγίες εδώ), στο οποίο διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

Ήδη οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και το προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν εάν επιθυμούν για λόγους ιδιωτικότητας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις με τους συζύγους.

Βέβαια, στην περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων καραδοκεί και η  παγίδα των τεκμηρίων.

1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή δήλωση θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία (έως 28-02-2019). Αυτόματα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώνει και τον/τη σύζυγο για την επιλογή αυτή.

Τεκμήρια 

2. Η εκκαθάριση του φόρου θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και στη δήλωση του καθενός θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα που είναι στο όνομά του. Δηλαδή, με χωριστό υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

Βέβαια σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος εκ των δύο συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων – δηλαδή περιουσιακών στοιχείων που δεν μπορούν να συντηρηθούν από το εισόδημα που θα δηλώνεται.

3. Για όσους υποβάλλουν κοινή δήλωση τα περιουσιακά στοιχεία θα υπολογίζονται στο σύνολό τους και για τους δύο φορολογουμένους, όπως γίνεται και σήμερα. Ωστόσο, θα εκδίδονται διαφορετικά εκκαθαριστικά σημειώματα. Δηλαδή μπορεί ο σύζυγος να κληθεί να καταβάλει φόρο και η σύζυγος να έχει επιστροφή φόρου. Επί της ουσίας δεν θα γίνεται συμψηφισμός μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων από το ζευγάρι.

4. Εφόσον δεν δηλωθεί η βούληση υποβολής χωριστής δήλωσης από κανέναν εκ των δύο συζύγων, θα υποβάλλεται κοινή δήλωση με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

«Χτίσιμο» αφορολόγητου

5. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων, φυσικά και ΟΛΑ υπολογίζονται ξεχωριστά. Δηλαδή κάθε σύζυγος ή μέλος συμφώνου συμβίωσης υποχρεούται να «χτίσει» μόνος του το αφορολόγητο. Η κοινή δήλωση επιτρέπει οι επιπλέον αποδείξεις (που περισσεύουν) του ενός να καλύψουν το «έλλειμμα» αποδείξεων του άλλου. Στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις η μεταφορά αποδείξεων για κάλυψη αφορολόγητου μεταξύ συζύγων ή μελών συμφώνου συμβίωσης δεν επιτρέπεται.ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ από ΑΑΔΕ 16/01/2019 και παρακάτω η σχετική απόφαση Α.1017/2019

για υποβολή αίτησης για χωριστές δηλώσεις μέσω της μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr,στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses, 

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

• Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες εδώ…Ερωτήσεις – Απαντήσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. συζύγων

Φυλλάδιο ερωτήσεων – απαντήσεων χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. συζύγων.• Ελληνικές – Αλλοδαπές εταιρίες στο παιχνίδι της Διαχείρισης Ακινήτων μέσω Ξενοδοχείων ή Βραχυχρόνιων μισθώσεων

• ΜΥΦ 2018 ο εφιάλτης υπόχρεων και λογιστών ξαναχτυπά… Λήξη υποβολής έως τέλος Μαρτίου 2019

 Α.1017/2019  (ΦΕΚ Β’ 63/22-01-2019)

Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων

Αριθμ. Α.1017/15-01-2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

α) της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94 Α΄) και ειδικότερα της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

γ) της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 1. Τις διατάξεις της Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 Β΄) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 1. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 (689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».
 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (285 Α΄).
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 περί αποδεικτικής δύναμης στοιχείων ταυτότητας και 8 περί υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (75 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (45 Α΄) (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
 1. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.
 1. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

 1. Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους.

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, (επιλέγοντας Πολίτες // Εισόδημα // Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης), μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

 1. Στην εφαρμογή αυτή δεν εισέρχονται τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, οι φορολογούμενοι σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.
 1. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η υποβολή κοινής δήλωσης και εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποίησε την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, γίνεται ενημέρωση του άλλου συζύγου από την Α.Α.Δ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της.
 1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάψουν ή δηλώσουν γάμο μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ