Πόθεν έσχες – Υποβολή δηλώσεων έως 31 Μαρτίου και Ηλεκτρονικό παράβολο 100-800 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Υπενθύμιση για την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες»:

Αφορά όσους έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) του ν. 3213/2003

• ετήσιες ΔΠΚ 2016 & 2017 (φορολογικό 2015 & 2016),

• αρχικές ΔΠΚ για απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ή επιβεβαιώνονται από όσους είχαν υποβάλει μέχρι την 30-10-2018),

• και οι ετήσιες ΔΠΚ 2018 (έσοδα έτους 2017 και περιουσιακή κατάσταση κατά την 31.12.2017).

στην αποκλειστική προθεσμία από 18 Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2019, έκανε η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου.

Μετά την 31η Μαρτίου 2019, η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επιτρέπεται μόνο μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου (100-800 ευρώ), ενώ η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, θα επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα αρχεία βρίσκονται στην αρχική σελίδα υποβολής δηλώσεων (www.pothen.gr).

Για τυχόν πρόσθετα ερωτήματα και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ), στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100. Διαθέσιμη για τη σύσταση ΕΠΕ από 4 Μαρτίου η πλατφόρμα e-ΥΜΣ – Σύντομα και για ΑΕ