Σημειώσεις και Επισημάνσεις επί του μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Από Ομάδα LOLplusΛΟΓΙΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

07.04.2020 – Το μέτρο ενίσχυσης της λεγόμενης Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είναι ένα μέτρο στα πλαίσια στήριξης της αγοράς, που αφορά ουσιαστικά πάρα πολλές επιχειρήσεις.
Γιατί; Διότι μπορούν να το λάβουν όλες, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής ή ακόμα και ατομικές επιχειρήσεις, ας μην εμπίπτουν στους πληττόμενους ΚΑΔ, δηλαδή ανεξαρτήτως δραστηριότητας αλλά με την προϋπόθεση ότι απασχολούν από έναν έως μέγιστο 500 εργαζόμενους.

Συνεπώς, έχετε ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση; Μπορείτε να αιτηθείτε. Αν όμως δεν έχετε έστω έναν εργαζόμενο, δεν μπορείτε.
Αυτό προφανώς από την πολιτεία το έκαναν, διότι εκτός της στήριξης της επιχειρηματικότητας, βασικός τους σκοπός ήταν να στηρίξουν σε αυτές τις συνθήκες και την εργασία / απασχόληση.

[edit 12.04.2020]  Το Υπ.Οικ. ανακοίνωσε ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα και επιχειρήσεις με τη ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους. [end edit/]

Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, οι γνωστές και συνηθισμένες περιπτώσεις σε όλες τις επιδοτήσεις/χρηματοδοτήσεις, ήτοι επιχειρήσεις που:
• είναι προβληματικές ή αδρανείς αδρανείς από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,
• δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων,
• που έχουν συμπληρώσει τον κανόνα De Minimis, περί ενισχύσεων (που έχουν λάβει €200.000) χρηματοδότηση στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν.

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, μην σας ξεγελά με τον τίτλο της που δείχνει να σχετίζεται με την προκαταβολή του φόρου, δεν είναι τίποτα σχετικό. Είναι ένα δάνειο ειδικού σκοπού, μια μορφή χρηματοδότησης ή μερικής επιδότησης, για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Λέμε μερικής επιδότησης, διότι όπως αναφέρθηκε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπ.Οικ. που παρουσίασε στις 3.4.2020 την συγκεκριμένη Δράση, «χαρακτηρίζεται ως Επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο».
Σχετική Σημείωση 1: Δεν διευκρινίζεται πόσο θα είναι το εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο – κάτι που θα γίνει αναγκαστικά με μεταγενέστερη σχετική εγκύκλιο.
Σχετική Σημείωση 2: Δεν αναφέρεται ότι θα είναι κοινό / ενιαίο αυτό το εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για όλους όσους ενισχυθούν. Που σημαίνει ότι με όσα γνωρίζουμε έως σήμερα υπάρχει πιθανότητα, να διαφέρει από ωφελημένο σε ωφελημένο – κάτι που θα γνωστοποιηθεί, αναγκαστικά με κατοπινή σχετική εγκύκλιο.

Στην ουσία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, είναι μια μορφή κεφαλαίου κίνησης, το οποίο ως κεφάλαιο κίνησης, θα μπορεί η κάθε ωφελούμενη επιχείρηση, να το χρησιμοποιήσει όπως νομίζει.

Τι ποσό θα πάρω εάν αιτηθώ;

Αυτή την στιγμή δεν γνωρίζουμε. Γιατί; Διότι η Δράση έχει προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που θα διανεμηθούν σε όλες ή σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις που θα αιτηθούν. Λογικά, όλες θα λάβουν κάποιο ποσό, μεγαλύτερο αυτές που έχουν πληγεί από την κρίση κορωνοϊού εντονότερα, μικρότερο όσες έχουν πληγεί από την κρίση κορωνοϊού ηπιότερα. Μπορεί τύποις να λέει ότι το μέγιστο είναι €500 χιλιάδες όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου, ωστόσο το τι ποσό θα πάρετε, θα εξαρτηθεί από το πλήθος των αιτημάτων που θα υπάρξουν, και την μοιρασιά μεταξύ αυτών, και βέβαια θα είναι αρκετά μικρότερο.
Σχετική Σημείωση 1: Δεδομένου ότι η Δράση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ότι όπως αναφέρεται, στο αίτημα θα ληφθούν υπόψη, στοιχεία του 2019 αλλά και του 2020, υπολογίστε, το λέει η λογική για να εξυπηρετεί η Δράση τον ανωτέρω σκοπό της, ότι εάν στο 2020 εμφανίσετε μειωμένα μεγέθη, θα επιβεβαιώσετε ότι η επιχείρησή σας έχει όντως πληγεί από την κρίση κορωνοϊού. Κάνοντας αυτό, όπως κατανοείτε, αυτός είναι ο σκοπός της Δράσης – επιχείρηση που θα δείξει ότι στην αρχική περίοδο του 2020 έχει εντονότερα μειωμένα μεγέθη σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019, θα τίθεται υψηλότερα στην κατάταξη και θα λάβει αναλογικά περισσότερα χρήματα, από άλλη επιχείρηση που θα έχει ηπιότερα μειωμένα μεγέθη σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019.
Σχετική Σημείωση 2: Επιχείρηση που θα αιτηθεί, και έχει στην πραγματικότητα και στο πρώτο διάστημα του 2020, με την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, έντονη μείωση των μεγεθών της, π.χ. μείωση τζίρου 90%, όπως κατανοείτε, εάν τυχόν και με οποιαδήποτε μέθοδο, αυτή η επιχείρηση δεν είχε δείξει το 2019 τα πραγματικά της μεγέθη αλλά είχε παρουσιάσει αρκετά μικρότερα (π.χ. για αποφυγή φορολογίας), τότε αυτή έχασε. Γιατί έχασε; Διότι αντί να φανεί η μείωση του τζίρου της που όπως είπαμε ως παράδειγμα, στην πραγματικότητα θα είναι -90%, και επειδή τα στοιχεία του 2019 που θα γνωρίζει η ΑΑΔΕ θα είναι χαμηλότερα της πραγματικότητας, μπορεί η φαινομενική μείωση του τζίρου, να είναι π.χ. -20%, και συνεπακόλουθα θα θεωρηθεί ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει πληγεί ιδιαιτέρως. Εάν συμβεί όντως έτσι, κάτι που είναι λογικό, τότε θα μπει χαμηλά στην κατάταξη, που σημαίνει ότι θα λάβει μικρή ενίσχυση ή / και ενδεχομένως με δυσμενέστερους όρους – υπενθυμίζουμε την παραπάνω επισήμανσή μας, ότι καθώς οι ακριβείς όροι δεν είναι σήμερα γνωστοί, δεν αποκλείεται το μέγεθος του επιτοκίου να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση, δηλαδή να είναι χαμηλότερο σε αυτές που βεβαιώνεται ότι έχουν πληγεί εντονότερα και υψηλότερο, σε αυτές που έχουν πληγεί λιγότερο ή το μη επιστρεπτέο μέρος της όλης ενίσχυσης, να διαφέρει μεταξύ των περιπτώσεων με την ίδια φιλοσοφία: μεγαλύτερο μέρος μη επιστρεπτέο για τις εντονότερα πληγείσες, χαμηλότερο ή καθόλου για τις ολιγότερο πληγείσες.

Που κάνετε την Αίτηση;
Την κάνετε στην στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport).

Στην εφαρμογή που κάνετε το αίτημα, όπως είπαμε βάζετε στοιχεία και για το 2020. Μάλιστα όπως αναφέρεται επακριβώς, στις σχετικές Οδηγίες της ΑΑΔΕ, «για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα».
Από αυτό, είναι σαφές, ότι ανεξαρτήτως εάν έχει υποβληθεί το αίτημα για ένταξη στην ενίσχυση, και καθώς αυτή είναι λογικό ότι θα έχει δοθεί σχετικά σύντομα λόγω των αναγκών της αγοράς για ρευστότητα (εκτιμάμε προς τα μέσα του 2020), τότε η αναγραφή των στοιχείων για τους τρέχοντες μήνες του 2020 έως και τον Δεκέμβριο, τι νόημα έχει; Η οποία θα γίνεται στην πορεία του χρόνου και όχι άπαξ ως πρόβλεψη σήμερα, αφού λέει ότι θα γίνεται έως και τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα – από αυτό επομένως, γίνεται κατανοητό ότι ενώ θα έχει υποβληθεί το αίτημα, και ενώ είναι πολύ πιθανό ότι θα έχει δοθεί και η ενίσχυση, η εφαρμογή θα παραμένει ‘ανοικτή’ ανά αίτημα, προκειμένου κάποιος να εισαγάγει αυτά τα στοιχεία για κάθε μήνα, από τον Απρίλιο, έως και τον Δεκέμβριο. Ποιο το νόημα και σκοπός μιας τέτοιας κίνησης, αν όχι ο έλεγχος των αιτημάτων ως προς το εάν όντως επλήγησαν και πόσο έντονα, από την έξαρση και κρίση του κορωνοϊού COVID-19;
Και βέβαια εάν σκοπός είναι πράγματι αυτός, και ποιος άλλος μπορεί να είναι από την στιγμή που τα χρήματα της ενίσχυσης θα έχουν δοθεί αρκετά συντομότερα πριν από τον προσεχή Δεκέμβριο, τότε αναγκαστικά σκοπός αυτού, είναι να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό άλλων παραμέτρων, που όπως αναφέραμε από την αρχική παρουσίαση της Δράσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί, και εμείς πιθανολογούμε ότι το ύψος του πολύ χαμηλού επιτοκίου δεν θα είναι ενιαίο για όλους, όπως επίσης και το μέρος της ενίσχυσης το οποίο έχει αναφερθεί ότι θα είναι συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέο. Συνεπώς η φιλοσοφία της Δράσης ποια θα είναι; Θα είναι ότι οι εντονότερα πληγείσες επιχειρήσεις, θα έχουν ένα ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο εν συγκρίσει με άλλες που θα είναι ολιγότερο πληγείσες ή / και ότι οι εντονότερα πληγείσες θα έχουν μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης, μη επιστρεπτέο.

Πως θα πληρώνω;
Η Δράση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής είναι 5ετούς διάρκειας και δεδομένου ότι το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος λόγω των δυσκολιών ρευστότητας συνεπία της κρίσης κορωνοϊού COVID-19, η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται, στα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία

• Η ενίσχυση της Δράσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Σχετική Σημείωση: Προφανώς, είναι κοινή λογική, ότι αυτά ισχύουν στο μέρος που θα είναι μη επιστρεπτέο. Στο επιστρεπτέο, να είστε σίγουροι ότι θα υφίστανται οι σχετικές γνωστές συνέπειες, ενός δανείου. Το ποσό της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα δοθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του TAXIS, επομένως τυπικά δανειστής, θα είναι η ΑΑΔΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φερειπείν, εάν κάποιος χάσει πληρωμή δόσης, πιθανολογούμε ότι αυτομάτως θα χάνει φορολογική ενημερότητα κ.ά.. Και μόνο το γεγονός ότι η όλη διαδικασία γίνεται μέσω του TAXIS, δεικνύει ότι η όλη διαδικαστική λειτουργικότητά του, θα περνάει μέσω της ΑΑΔΕ, για να εξυπηρετεί τι άλλο; … Τι εξυπηρετεί η ΑΑΔΕ; Ασφυκτικό έλεγχο και εξασφάλιση των δημοσίων εσόδων. Μην περιμένετε λοιπόν ότι θα είναι κάτι light όσον αφορά στο διαδικαστικό του.

• Η Δράση εμπίπτει στην ρήτρα περί μη απολύσεων, διότι σε όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, πρωταρχικός της στόχος, είναι η διασφάλιση της απασχόλησης. Η ρήτρα περί μη απολύσεων, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020 και προς το παρόν, δεν έχει οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου της ανωτέρω δέσμευσης.
Σχετική Σημείωση: Η ρήτρα περί μη απολύσεων, του προσωπικού που είχε η επιχείρηση κατά την διάρκεια της κρίσης κορωνοϊού/COVID19, θα ισχύει για την όλη πενταετή διάρκεια της Δράσης; Σημαντικό ερώτημα… Ισχύει λοιπόν από την 30ή Μαρτίου 2020 αλλά ως πότε; Εάν ισχύει μέχρι και το 2025, δεν είναι υπερβολική; Όπως επίσης η ρήτρα αυτή θα αναφέρεται στα συγκεκριμένα άτομα που απασχολούνταν κατά την διάρκεια της κρίσης κορωνοϊού/COVID19 ή θα αναχθεί σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και η υποχρέωση θα είναι στην διατήρηση των αυτών ΕΜΕ; Λογικά το δεύτερο, διότι δεν μπορεί να σε υποχρεώσει σώνει και καλά να διατηρήσεις σε εργασία τον Χ εάν αυτός δεν σου κάνει, αλλά μπορεί να σε υποχρεώσει, να αντικαταστήσεις τον Χ αν δεν σου κάνει, με τον Ψ, διατηρώντας την ίδια ποσότητα απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, είναι θέμα που χρήζει διευκρίνησης.

Μέχρι πότε υποβάλλω αίτημα;
Η αρχική προθεσμία υποβολής στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), είναι έως την 10.4.2020. Προφανώς θα δοθεί τουλάχιστον μία παράταση, καθώς δεν έχει υπάρξει πρόγραμμα επιδότησης/ενίσχυσης που στο παρελθόν να μην έχει δοθεί μία παράταση – θα είναι δηλαδή πρωτόγνωρο. Πόσο δε μάλιστα στην τρέχουσα περίοδο, που λόγω της κρίσεως, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες από άλλες εποχές. Ωστόσο η προθεσμία που γνωρίζουμε σήμερα, είναι αυτή που αναφέραμε (δόθηκε παράταση, δείτε παρακάτω).

Σε κάθε περίπτωση, η ασφυκτική προθεσμία, έχει ένα διπλό ανάγνωσμα: Μπορεί από την μια πλευρά να είναι δύσκολη λόγω του φόρτου να γίνουν όλα τα αιτήματα έως τις 10 Απριλίου, ωστόσο και εφόσον δοθεί παράταση, ακόμα και με την παράταση δεν θα πάει μακριά χρονικά, και – αυτή είναι η δεύτερη θετική ανάγνωση – εάν δεν πάει μακριά χρονικά, θα είναι ευκολότερο να αποδεσμευτούν τα χρήματα της ενίσχυσης προς τους δικαιούχους, κατά τι συντομότερα.

[edit 09.04.2020]  Το Υπ.Οικ. ανακοίνωσε στις 9 Απρ. ότι προθεσμία υποβολής αιτήματος στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), παρατείνεται έως τις 21/04/2020.   [end edit/]

LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις –  www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Τ: 211-409 73 18 / email : info@lolplus.gr