Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων – Εκπαίδευση εργαζομένων και Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του ΞΕΕ για την κατάρτιση

Για την υποχρεωτική εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα οι τουριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4276/2014 πρέπει να απευθυνθούν στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος καθώς και σε άλλους φορείς (Περιφέρειες, Επιμελητήρια).

Οι αρμόδιοι αυτοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην χρεώνουν για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τις επιχειρήσεις και αποτελεί προϋπόθεση το υλικό της εκπαίδευσης να έχει εγκριθεί από το υπουργείο Τουρισμού με τη συνεργασία του ΕΟΔΥ.

Το υγειονομικό σήμα που θα λάβουν οι τουριστικές επιχειρήσεις θα βεβαιώνει πως η τουριστική επιχείρηση τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το σήμα αυτό χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, από το ΞΕΕ για τα κύρια καταλύματα και από το Υπουργείο


Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του ΞΕΕ για την κατάρτιση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε πλήρη λειτουργία η ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του ΞΕΕ για την κατάρτιση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα με τους κωδικούς σας μέσω της πλατφόρμας https://services.grhotels.gr/


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γραφείο Τύπου

Φορείς που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων.

Η δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα δίνεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και σε άλλους φορείς, όπως οι Περιφέρειες και τα Επιμελητήρια, με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 1881/30-05-2020 για τα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

Με την ίδια ΚΥΑ οι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην χρεώνουν για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τις επιχειρήσεις και αποτελεί προϋπόθεση το υλικό της εκπαίδευσης να έχει εγκριθεί από το υπουργείο Τουρισμού με τη συνεργασία του ΕΟΔΥ.

Επιπροσθέτως, το υγειονομικό σήμα που βεβαιώνει πως η τουριστική επιχείρηση τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, από το ΞΕΕ για τα κύρια καταλύματα και από το Υπουργείο Τουρισμού για τις υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προβλέπεται στην εν λόγω ΚΥΑ.


Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις

Αναλυτικά ΕΔΩ η εγκύκλιος 1881/29.5.2020 που αναφέρεται στους υπόχρεους, διαδικασίες, σήμα πιστοποίησης Health First

 Δείτε ακόμη…

Μέτρα στήριξης σε εκμισθωτές ακινήτων που εισέπραξαν ενοίκια μειωμένα κατά 40%

Πρακτικός Οδηγός συμβουλών για διαχείριση πανδημίας Covid-19 προς επιχειρήσεις

Υπουργός Σταϊκούρας…. περί Επιστρεπτέας προκαταβολής – το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου σε εφαρμογή με διεύρυνση σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων