Χωριστές φορολογικές δηλώσεις – σε λειτουργία η εφαρμογή για υποβολή αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους

Σε λειτουργία από σήμερα 12.01.2021 η εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος για υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης για φορολογικό έτος 2020
Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Προθεσμίες
ΑΠΟ ΕΩΣ 28.02.2021