Διασύνδεση υποχρεωτική Pos με ΦΗΜ

Η απόφαση ισχύει από 01/01/2023. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων ορίζεται i) η 30.6.2023 για τις οντότητες, που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2021, δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) και ii) η 31.7.2023 για τις οντότητες, που το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος … Continued

Περισσοτερα