Εκμισθωτές ακινήτων που έλαβαν μειωμένα ενοίκια – τι πρέπει να γνωρίζουν και τι ενέργειες πρέπει να κάνουν

Σχετικά με εκμισθωτές ακινήτων που έλαβαν μείωση ενοικίων και βάσει του Ν.4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α 104 και του Ν.4758/2020 ΑΡΘΡΟ 54 ΦΕΚ Α’ 242/04-12-2020, αναφέρονται: • ποσά προς συμψηφισμό με βεβαιωμένες οφειλές καθώς και ποσά προς επιστροφή ανά περίπτωση καθώς και • τρόπος συμψηφισμού και επιστροφής των ποσών αυτών Άρθρο 13. Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από … Continued

Περισσοτερα