Οδηγίες σχετικά με Καταγγελία συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών καθώς και μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων

Καταγγελία σύμβασης μεταξύ Τουριστικών επιχειρήσεων και Πελατών ή μεταξύ Τουριστικών επιχειρήσεων. Τρόπος επιστροφής τιμήματος σύμβασης και επιλογές επιστροφής. Πιστωτικό σημείωμα και διευκρινίσεις. Χρόνος ενημέρωσης για τρόπους επιστροφής καθώς και λοιπές διευκρινίσεις. (Α) Οδηγίες σχετικά με την καταγγελία συμβάσεων μεταξύ Τουριστικών επιχειρήσεων και Πελατών:  Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών … Continued

Περισσοτερα