Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5000 ανέργων-πρώην αυτοαπασχολουμένων για την επανένταξή στην αγορά εργασίας

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας Αριθμ. οικ. 5387/81/5-2-2019 (ΦΕΚ Β’ 314/07.02.2019) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152), 2. … Continued

Περισσοτερα