Βραχυχρόνιες μισθώσεις – Νέα διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων

Με την απόφαση Α.1079/13-04-2021, που δημοσιεύθηκε, τροποποιείται η σχετική ΠΟΛ 1187/2017 που αφορούσε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, ορίζοντας νέα διαδικασία ελέγχου και επιβολή προστίμων. Αριθμ. Α 1079/2021 (ΦΕΚ Β’ 1472/13-04-2021) Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’4232) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο … Continued

Περισσοτερα