Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων -ΜΚΟ – Οδηγίες εγγραφής και πιστοποίησης

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Ελληνικές και ξένες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και πιστοποίησης . Παρακάτω σχετικές οδηγίες προϋποθέσεων, απαραίτητων δικαιολογητικών και σχετικών ενεργειών από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» … Continued

Περισσοτερα

Yποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα …της Χρύσας Σωτηράκη Υποχρεωτική η εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4455/2017 και της νεότερης εγκυκλίου 16765/9/19-05-2017/ΦΕΚ Β’ 1839/2017. Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Μέσω Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Continued

Περισσοτερα

Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1168/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 06 Νοεμβρίου 2017 και με Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο» Η ΠΟΛ. 1168/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας … Continued

Περισσοτερα

Πότε απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. τα Νομικά πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις

Πότε απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. τα Νομικά πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις της Χρύσας Σωτηράκη Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνουν τα πρόσωπα των παρακάτω περιπτώσεων για την οικονομική τους ενίσχυση. Πρόσωπα των εξής περιπτώσεων: η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς … Continued

Περισσοτερα

Ερώτημα σχετικά με Μη κερδοσκοπικoύ Χαρακτήρα οντότητες

Ερώτημα Μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ο Οργανισμός ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4270/2014 και περιλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτό τηρείται και δημοσιεύεται από την … Continued

Περισσοτερα