Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις

Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Αριθμ. 1881/29.5.2020 (ΦΕΚ Β 2084/30.5.2020) Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής – ορισμοί 1. Ορίζουμε ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155)*, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά … Continued

Περισσοτερα

Οδηγίες σχετικά με Καταγγελία συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών καθώς και μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων

Καταγγελία σύμβασης μεταξύ Τουριστικών επιχειρήσεων και Πελατών ή μεταξύ Τουριστικών επιχειρήσεων. Τρόπος επιστροφής τιμήματος σύμβασης και επιλογές επιστροφής. Πιστωτικό σημείωμα και διευκρινίσεις. Χρόνος ενημέρωσης για τρόπους επιστροφής καθώς και λοιπές διευκρινίσεις. (Α) Οδηγίες σχετικά με την καταγγελία συμβάσεων μεταξύ Τουριστικών επιχειρήσεων και Πελατών:  Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών … Continued

Περισσοτερα

Κορωνοϊός – Ελλάδα – Τουρισμός: Μια “θετική” οπτική…

… Σε αυτά τα πλαίσια και με το παραπάνω σκεπτικό, μπορεί, η ζυγαριά της τουριστικής κίνησης και εσόδων στη χώρα μας, να κλείσει εντέλει και ετησίως, με μικρές απώλειες.   

Περισσοτερα

Τροποποίηση στο Πρόγραμμα των Τουριστικών Επιχειρήσεων, όσον αφορά στην προθεσμία υποβολής

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Ανακοινώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2018 η Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», λόγω παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00. … Continued

Περισσοτερα