Αύξηση στο 1,9 δις οι βραχυχρόνιες μισθώσεις – Πρωτοποριακά ηλεκτρονικά μέτρα ελέγχου για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Airbnb – Booking

Αύξηση στο 1,9 δις οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στο 2018 – Πρωτοποριακά ηλεκτρονικά μέτρα ελέγχου για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Airbnb – Booking…της Χρύσας Σωτηράκη

Ετήσια ποσοστιαία αύξηση κατά 25% στα μεγέθη της οικονομίας διαμοιρασμού, με έσοδα άνω των 1,9 δις. ευρώ, ποσό που προσεγγίζει το 10% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης, εμφανίζει πρόσφατη μελέτη της εταιρίας Grant Thornton που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή ο αριθμός των καταχωρήσεων στα μεγέθη της οικονομίας διαμοιρασμού, ανέρχεται στις 126,77 χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα για το 2018 (έναντι των 107,85 χιλ. το 2017 και 95,65 χιλ. το 2016). Επίσης ο αριθμός των διαμερισμάτων που διατίθενται στις ψηφιακές πλατφόρμες, με πρώτες τις Airbnb και Booking έχει ανέλθει σε 76,06 χιλ. για το 2018 (έναντι των 64,71 χιλ. το 2017 και 57,39 χιλ. το 2016). Όσον αφορά το 2018 υπολογίζεται πως οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 27,09 χιλιάδες.

Στην διεθνή πρακτική κάποιες από τις παρεμβάσεις που έχουν υιοθετήσει και άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι η ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων που τίθενται και η συνεργασία ρυθμιστικών αρχών με διαμεσολαβητές υπηρεσιών οικονομίας διαμοιρασμού με σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας για την τεχνική σύνδεση των συστημάτων και την ανταλλαγή δεδομένων.

Στην υιοθέτηση των πρωτοποριακών μέτρων ρύθμισης και ελέγχου των καταλυμάτων της Πορτογαλίας οδηγείται και η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Το πορτογαλικό μοντέλο είναι ένα νέο σχέδιο που υπόσχεται να αποτελέσει παράδειγμα (case study) για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού (Secretary of State for Tourism stated ) Ana Mendes Godinho.

Το πορτογαλικό μοντέλο είναι μια πρωτοβουλία της πιο σημαντικής τοπικής πλατφόρμας στέγασης που λειτουργεί στη Πορτογαλία, της Airbnb, η οποία ενισχύει τη νομιμότητα των σπιτιών που προσφέρει, σε συνεργασία και με την ψηφιακή πλατφόρμα της Booking.

Το πορτογαλικό μοντέλο τέθηκε σε ισχύ από την αρχή Δεκεμβρίου 2017, με αυτόματη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Τοπικών Καταλυμάτων (National Registry of  Local Accommodation Establishments) των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, για τη διάθεση δηλαδή των διαμερισμάτων / καταλυμάτων τους μέσω ψηφιακών πλατφορμών Airbnb, Booking κλπ.

Με την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο γίνεται και η αντιστοίχιση των στοιχείων, το Turismo de Portugal, το οποίο επιβλέπει το μητρώο και μπορεί να εντοπίσει αμέσως αν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου αποφεύγει τις υποχρεώσεις του.

H ΑΑΔΕ δείχνει να προτίθεται να αξιοποιήσει αυτό το επιτυχές μοντέλο της Πορτογαλίας, το οποίο σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που ανέφερε η Ana Mendes Godinho, διπλασίασε τα φορολογικά έσοδα της Πορτογαλίας με εισροή εισπράξεων άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία της χώρας το 2017.

Πρόκειται για ένα μοντέλο ηλεκτρονικών ελέγχων που δύναται να εντοπίσει διαχειριστές ή ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιων Μισθώσεων», με παράλληλη διασταύρωση, του εάν έχουν δηλωθεί από αυτούς οι ενοικιάσεις των ακινήτων/καταλυμάτων τους.

Η μη συμμόρφωση για τους Έλληνες φορολογούμενους επιφέρει επιβολή προστίμων στις εξής περιπτώσεις:

  • Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» (Επιβολή αυτοτελούς διοικητικού προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ)
  • Μη εμφανής αναγραφή του ΑΜΑ «Αριθμού Μητρώου Ακινήτων» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής που είναι αναρτημένο το ακίνητο. (Επιβολή αυτοτελούς διοικητικού προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ)
  • Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» (Επιβολή προστίμου, στον «Διαχειριστή» για τις ανάγκες της ΑΑΔΕ, ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
  • Εκπρόθεσμη «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» (Επιβολή αυτοτελούς διοικητικού προστίμου ύψους εκατό (100) ευρώ)

Πρόσφατα στοιχεία (Δεκεμβρίου 2018) στις κρατήσεις καταλυμάτων, ΜΟΝΟ στην Αθήνα οι καταχωρήσεις ακινήτων σε μία από τις πιο γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες φθάνουν περίπου τις 5.127, με τη μέση τιμή να ανέρχεται σε 52 ευρώ ανά ημέρα και τη μέση πληρότητα να διαμορφώνεται στο 73%.

Ενώ για το μήνα Ιανουάριο 2018, η Αθήνα καταγράφει μέση τιμή στα καταλύματα στα 71€
Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα πολύ καλό τουριστικό 2019, που αναμένεται να έχει η Αθήνα, παρά τον μεγάλο αριθμό καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, που υπάρχουν στην αθηναϊκή αγορά και προβλέπεται να αυξηθούν στο τρέχον έτος.

Στοιχεία της trivago Hotel Price Index καταγράφουν διακυμάνσεις των τιμών των καταλυμάτων και όπως προκύπτει από τα στοιχεία οι τιμές για τα Αθηναϊκά ξενοδοχεία παραμένουν ανταγωνιστικές και το Γενάρη του 2019.

Σύμφωνα λοιπόν με τα εν λόγω στοιχεία, όσον αφορά στην Ευρώπη, η Αθήνα καταγράφει μέση τιμή στα καταλύματα στα 71€ και είναι πάνω από την Λισαβόνα 70€, την Βαρσοβία 57€ και τη Μόσχα 60€.

 

Δαπάνες που εκπίπτουν από εισοδήματα από ακίνητα Φυσικού προσώπου

  • Ποσοστό 5% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος από ακίνητα. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το σύστημα αφαιρεί αυτόματα το ποσό αυτώ (άνευ προσκόμισης δικαιολογητικών) ως εκπιπτόμενο ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών.
  • Ποσοστό 10% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών (δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης, για τις οποίες τα δικαιολογητικά είναι οι αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.)
  • Αποζημίωση που έχει καταβληθεί, βάσει νόμου, από τον εκμισθωτή στον μισθωτή (από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου (για την οποία τα δικαιολογητικά είναι οι αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

 

Πως φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα για φυσικά πρόσωπα:

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς μετά την αφαίρεση των άνω δαπανών σύμφωνα με την εξής κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%

Επιπλέον, εφόσον τα εισοδήματα από ακίνητα ή/και άλλες πηγές εισοδημάτων είναι άνω των 12.000 ευρώ, το συνολικό αυτό εισόδημα υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα.

ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

0-12000                X 0%

12001-20000       Χ2,20%

20001-30000       Χ5%

30001-40000       Χ6,5%

40001-65000       Χ7,5%

65001-220000     Χ9%

> 220000              Χ10%

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για τους διαχειριστές ακινήτων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Έως 28.02.2019 πρέπει να γίνει η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος (φορολογικό έτος 2018)!

09.02.2019 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά! 

* Τ/Κ: 211-409 73 18 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr• Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5000 ανέργων-πρώην αυτοαπασχολουμένων για την επανένταξή στην αγορά εργασίας

• Κατώτατα όρια μισθών από 1.2.2019 και Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης των μεταβολών στις αποδοχές έως 28.02.2019

• Ενημερωτικό φυλλάδιο με Ερωτήσεις Απαντήσεις Χωριστών Δηλώσεων Φ.Ε. Συζύγων