• Λογιστική Φορολογική παρακολούθηση

Η ομάδα της «LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» απαρτίζεται από εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες, με ευγένεια, ακεραιότητα, σοβαρότητα και αίσθημα εμπιστοσύνης προς τον πελάτη για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της επιχείρησης του.

Λογιστικές Φορολογικές Εργατονομοθετικές Ολοκληρωμένες Λύσεις σε συνδυασμό με έγκυρη και ποιοτική λογιστική-φορολογική-εργατική πληροφόρηση.

 • Τήρηση Λογιστηρίου: Ολοκληρωμένο πακέτο τήρησης λογιστηρίου είτε στην έδρα της επιχείρησής σας είτε στα γραφεία μας
 • Επίβλεψη Λογιστηρίου: Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου επιχειρήσεων
 • Ε.Λ.Π. : Πλήρης μετάβαση και εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας και τις υποχρεώσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.
 • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π. πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου: Σύνταξη και επισημάνσεις για την ορθή τήρηση του

 • Φορολογικές συμβουλές και Φορολογική Υποστήριξη εναρμονισμένη με το αντικείμενο της επιχείρησης και σε συνδυασμό με την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία
 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
 • Φορολογικοί έλεγχοι: Αντιμετώπιση τους και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Συστάσεις: Ημεδαπών και Αλλοδαπών εταιρειών
 • Αλλοδαπές εταιρείες: Λογιστική – φορολογική – εργατική παρακολούθηση τους
 • Ενάρξεις – Μεταβολές Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων – Διακοπές – Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών – Λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων


ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ της ομάδας LOLplus εξειδικεύεται σε

 • Ναυτιλιακές Εταιρίες και
 • Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Οργανισμούς

Σύλλογοι, Σωματεία, Μη κυβερνητικές οργανώσεις, Κληροδοτήματα, Ιδρύματα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),  Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)  κλπ.

 • Σύσταση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα
 • Σύσταση Αλλοδαπής εταιρίας  

Συμβουλευτική φορολογική υποστήριξη για συμμετέχοντες (Έλληνες φορολογικούς κατοίκους) σε αλλοδαπές επιχειρήσεις σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα και Ορθός φορολογικός σχεδιασμός για αποφυγή λαθών (σε φορολογικό επίπεδο).

{Για Σύσταση Αλλοδαπής εταιρίας στην Κύπρο συνεργαζόμαστε με τη Νομική φίρμα Homerlaw Company Management Limited}

 • Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων (για Φυσικά & Νομικά πρόσωπα / Νομικές οντότητες) 


Δείτε ακόμη:

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

• Τηλέφωνο επικοινωνίας: +00 211 – 409 7318 ή

• Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

(προαιρετικό) Επιθυμώ εγγραφή στο newsletter του lolplus.gr