Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/ 2013 για το φορολογικό έτος 2019.

Με την απόφαση  Α. 1267/07-12-2020 – (ΦΕΚ B’ 5520/17.12.2020):

Καθορίζουμε ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.


Νόμος 4172/2013 Αρθρο 65 Παράγραφος 6
Αρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμη και σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:
α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή
β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ο οποίος θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του ΚΦΕ στην Ελλάδα.


Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2019, είναι τα ακόλουθα:

1. Άγιος Ευστάθιος St Eustatius
2. Αλβανία Albania
3. Ανγκουίλα Anguilla
4. Ανδόρα Andorra
5. Βανουάτου Vanuatu
6. Βερμούδες Bermuda
7. Βόρεια Μακεδονία North Macedonia
8. Βοσνία -Ερζεγοβίνη Bosnia- Herzegovina
9. Βουλγαρία Bulgaria
10. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands
11. Γιβραλτάρ Gibraltar
12. Γκέρνσεϋ Guernsey
13. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates
14. Ιορδανία Hashemite Kingdom of Jordan
15. Ιρλανδία Ireland
16. Κατάρ Qatar
17. Κόσσοβο Kosovo
18. Κύπρος Cyprus
19. Λίχτενσταϊν Liechtenstein
20. Μακάο Macau
21. Μαλδίβες Republic of Maldives
22. Μαυροβούνιο Montenegro
23. Μολδαβία Republic of Moldova
24. Μονακό Monaco
25. Μονσεράτ Montserrat
26. Μπαχάμες The Bahamas
27. Μπαχρέϊν Bahrain
28. Μπελίζ Belize
29. Μποναίρ Bonaire
30. Ναουρού Nauru
31. Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands
32. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
33. Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος Turks and Caicos
34. Νήσος του Μάν Isle of Man
35. Ουγγαρία Hungary
36. Ουζμπεκιστάν Uzbekistan
37. Παραγουάη Paraguay
38. Σαουδική Αραβία Saudi Arabia
39. Σρι-Λάνκα Sri Lanka
40. Τζέρσεϋ Jersey

LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις -Σημείωση: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ σε ισχύ 

• Η νέα φορολογική κλίμακα που ισχύει πλέον από την 1.1.2020 είναι η ακόλουθη:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής  (%)
0-10.000 9%
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28%
30.001-40.000 36%
40.001 – 44%

• Συντελεστές φορολογίας Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από 2019 και εφεξής:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (διπλογραφικά βιβλία): 24%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (απλογραφικά βιβλία) του άρθρου 45 Ν. 4172/2013 περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’: 24% 

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 29%

Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών ως παρακάτω: 10%

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016 και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1305/2013 και περιλαμβάνονται στο τηρούμενο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων (ΜΟΠΟ) δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της υπ’ αρίθμ. 397/18235/2017 απόφασης (Β’ 601) φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).Δείτε ακόμη…

Δώρο Χριστουγέννων 2020 – τρόπος καταβολής και υπολογισμός

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ σημεία προσοχής – Αρχές Ιανουαρίου 2021 αναμένονται οι αιτήσεις για Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5

Δ. Τύπου – Έκπτωση ενοικίου 80% για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή

Lolplus Alert ΑΡΘΡΑ μας