Πρακτικός Οδηγός συμβουλών για διαχείριση πανδημίας Covid-19 προς επιχειρήσεις

Σε πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων δεδομένων προκειμένου να εξασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας τους.

Η εταιρία TÜV AUSTRIA Hellas υποστηρίζει τις επιχειρήσεις προτείνοντας ένα Πρακτικό Οδηγό για τη Διαχείριση της Πανδημίας Covid-19

Στόχος του Πρακτικού Οδηγού είναι η παροχή πρακτικών συμβουλών και κατευθύνσεων στις επιχειρήσεις για την διαχείριση της πανδημίας και ιδιαίτερα σε θέματα:

  • καθημερινής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
  • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
  • περιβαλλοντικής διαχείρισης,
  • διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και,
  • ασφάλειας πληροφοριών και τηλεργασίας.

Δείτε τον Πρακτικό Οδηγό της TÜV AUSTRIA Hellas

πηγή tuvaustriahellas.gr Δείτε ακόμη…

Η επόμενη ημέρα μετά κορωνοϊό για ξενοδόχους και hosts

• Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των δράσεων ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

• Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – Ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις…

• Επιστρεπτέα προκαταβολή – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης – UPDATE 15.05.2020

• Εξεγείρονται οι Airbnb Hosts: Δημιουργούν τους δικούς τους ιστότοπους κρατήσεων

Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων vs Ανακοινώσεις ΟΠΕΚΑ

ΟΠΕΚΑ – Μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα ποσά των Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών