Αγορά Ακινήτου – Χρηστικός οδηγός σε ελληνικά και αγγλικά

Αγορά Ακινήτου

Είστε φυσικό πρόσωπο και επιθυμείτε να αγοράσετε ακίνητο στην Ελλάδα;

Πρέπει να γνωρίζετε πως η αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα συνεπάγεται ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις πριν και μετά από αυτήν.

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:

 • πριν την αγορά ακινήτου
 • μετά την αγορά ακινήτου
 • θέλω να μισθώσω το ακίνητό μου (μακροχρόνια μίσθωση)
 • θέλω να μισθώσω το ακίνητό μου (βραχυχρόνια μίσθωση)
 • θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου
 • είμαι αλλοδαπός επενδυτής

If you are an individual wishing to buy property in Greece, you should know that such action comes with certain tax obligations both before and after the purchase.

In the handy manual that follows you may find out more about those obligations and the requirements you need to meet before and after the purchase, as well as the ones derived from renting out your property either in case of long-term or short-term rental or in case you wish to sell your property.


 • Πριν την αγορά ακινήτου

Είτε είστε κάτοικος Ελλάδος είτε είστε κάτοικος εξωτερικού, προκειμένου να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, πρέπει:

 • να έχετε ή να αποκτήσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Για να αποκτήσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης μιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

 • να υποβάλετε στη Δ.Ο.Υ. τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) και να πληρώσετε τον φόρο που προκύπτει από τη δήλωση αυτή.

Ως αγοραστής ακινήτου στην Ελλάδα πρέπει, πριν  τη σύνταξη του συμβολαίου, να πληρώσετε το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που υπολογίζεται στο 3% επί της αξίας του ακινήτου. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από εσάς και τον πωλητή και υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

Μάθετε για:

 • τον ΑΦΜ

O ΑΦΜ είναι ένας 9ψήφιος μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από την Φορολογική Διοίκηση σε κάθε συναλλασσόμενο και τον «ταυτοποιεί» με βάση τα ατομικά του στοιχεία.

 • τον τρόπο πληρωμής των φόρων

Η πληρωμή του φόρου πραγματοποιείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή απευθείας στη Δ.Ο.Υ. με χρήση κάρτας (χρεωστική ή πιστωτική) ή τραπεζικής επιταγής.

 • την απαλλαγή από τον ΦΜΑ

Yπάρχει περίπτωση να δικαιούστε απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


 • Μετά την αγορά ακινήτου

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να υποβάλετε τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου. Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής  Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να έχετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet.

Η υποχρέωση υποβολής του Ε9 δεν παραγράφεται και η μη έγκαιρη υποβολή της επισύρει πρόστιμα.

 • να πληρώνετε κάθε χρόνο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Η πληρωμή του φόρου γίνεται εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Μάθετε για:

 • το TAXISNET

To taxisnet είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή της Φορολογικής Διοίκησης μέσω της οποίας ενημερώνεστε και τακτοποιείτε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

 • τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ετήσιος φόρος που υπολογίζεται  στα ακίνητα που έχετε στην κατοχή σας την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές που μπορεί να έχουν επέλθει στα ακίνητα αυτά κατά τη διάρκεια του έτους.

Δείτε επίσης:


 • Θέλω να μισθώσω το ακίνητό μου (μακροχρόνια μίσθωση)

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης. Στην  περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να δηλώσετε τα στοιχεία της μίσθωσης

Στη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου πρέπει να υποβάλετε το μισθωτήριο του ακινήτου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στα Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη συμφωνία μίσθωσης.

 • να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας
 • να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)∙
 • να υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Δείτε επίσης:


 • Θέλω να μισθώσω το ακίνητό μου (βραχυχρόνια μίσθωση)

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ανάρτησης σε ψηφιακές πλατφόρμες. Στην  περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να δηλώσετε τα στοιχεία της μίσθωσης
 • να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για να αποκτήσετε Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α)∙
 • να αναρτήσετε τον Α.Μ.Α. σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μισθώνετε βραχυχρόνια το ακίνητό σας∙
 • να υποβάλετε ηλεκτρονικά Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω της εφαρμογής για την Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων
 • να οριστικοποιείτε την εικόνα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι 28/02 κάθε έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί ανά δικαιούχο εισοδήματος το φορολογητέο εισόδημα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο έτος.

 

 • να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας
 • να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)
 • να υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Δείτε επίσης:


 • Θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να πωλήσετε το ακίνητο σας. Στην  περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να έχετε τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις σας

Για να πωλήσετε το ακίνητο σας πρέπει να έχετε τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις (οφειλές και υποβολή δηλώσεων) που προέρχονται από την κατοχή και την χρήση του και περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες.

 • να εκδώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Επιπλέον, για την πώληση του ακινήτου σας είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 • να υποβάλετε Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Μετά την πώληση του ακινήτου πρέπει να υποβάλετε Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) μέσα σε (30) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου πώλησης.

Μάθετε για:

 • τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ετήσιος φόρος που υπολογίζεται  στα ακίνητα που έχετε στην κατοχή σας την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές που μπορεί να έχουν επέλθει στα ακίνητα αυτά κατά τη διάρκεια του έτους.

Δείτε επίσης:

 • την εφαρμογή Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δήλωση Ε9 και το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

 • Είμαι αλλοδαπός επενδυτής

Στην περίπτωση που είστε αλλοδαπός πολίτης Τρίτης Χώρας, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφ’ όσον η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000€.

Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται για 5 έτη κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένετε ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Εάν πωλήσετε το συγκεκριμένο ακίνητο, μπορείτε να διατηρήσετε την άδεια διαμονής, εφ’ όσον αποκτήσετε άλλο ακίνητο ιδίας συμβολαιογραφικής αξίας, δηλαδή 250.000€ και άνω.